Foredrag om Blicher på Herningsholm Museum

Blichers fortællinger

Kom til foredrag på Herningsholm Museum tirsdag d. 3. oktober, og hør om fortællekunsten i St. St. Blichers noveller ved prof. Henrik Zetterberg-Nielsen.

 

Blichers brug af sted- og personnavne afspejler hans topografiske viden og er med til at fascinere læseren under tiden i en sådan grad, at fiktionen bliver til historie. Hertil kommer at han ofte anvendte en fortæller i sine noveller. Fortælleren havde tit flere lighedspunkter med Blicher selv.

 

At tage novellen for historie gav beboere i Ørre et slående og stående eksempel på, da de i 1917 satte en mindestenen på Ørre Hede, Blicherstenen. På stenen står: ”Her lå Axelhus eller Kjeltringehuset hvor Blicher for 100 år siden så Kjeltringeballet.”

 

Beboerne havde ingen historiske kilder til brug for stenens tekst, men byggede den udelukkende på læsning af Blichers novelle ” Kjæltringeliv”. I novellen finder fortælleren Kjæltringehuset på Ørre Hede. Her ser han gennem vinduet et Kjeltringebal, hvor ”professoren” og Linka Smælem danser ”en Slags Reel i rask tofjerdedel Takt.”

 

VisitHerning bygger også på novellen eller måske på Blicherstenen, når de skriver: ”Mindestenen er rejst på tomten af det nedrevne fattighus, Axelhus, da det er her, at Blicher skulle have overværet det i “Kjæltringeliv” skildrede kjæltringsbal”.

 

Men Blicher blander konstant beskrivelser af virkeligheden med fiktion i sine noveller, så hvad skal vi tro? Henrik Zetterberg-Nielsen giver et svar eller i det mindste et hint under dette foredrag på Herningsholm.  I foredraget inddrages bl.a. novellerne “Skytten på Aunsbjerg” (udg. 1839), Præsten i Vejlby” (udg. 1829) og “Kjæltringeliv” (udg. 1839).

 

Henrik Zetterberg-Nielsen er professor ved Institut for Kommunikation og Kultur – Nordisk Sprog og Litteratur ved Aarhus Universitet.

 

Foredraget arrangeres i et samarbejde mellem Historisk Forening for Herning Kommune, Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning og Museum Midtjylland.

 

Tilmelding er nødvendig og skal ske via denne side.

 

Entréen er inklusiv kaffe og kage, som serveres af de frivillige ildsjæle i Herningsholmlauget.

03.10.2023

Kl. 19.00-21.00

Pris: 90,- og 50,- for medlemmer af Historisk Forening og Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning

Herningsholm Museum

Herregårdsparken 1, 7400 Herning

Beklager, men denne begivenhed er overstået