Klosterlund Museum Herning

Generalforsamling i Klosterlund Museumsforening

Klosterlund museumsforening holder generalforsamling tirsdag d. 21. marts.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning for 2022 ved museumsforeningens formand

3. Regnskab 2022

4. Budget 2023

5. Fastsættelse af kontingent for 2023

6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

(forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal meddeles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

8. Valg af 2 revisor og 1revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

I pausen efter generalforsamlingen er museumsforeningen vært for kaffe og brød.

 

Efter generalforsamlingen vil Museum Midtjyllands direktør Kristine Holm-Jensen fortælle om museet nye strategiplan og kommende visioner for Klosterlund Museum. Derudover vil Kristine fortælle om museets nye stjerne ”Pepita Preben”.

 

Slots- og Kulturstyrelsen udnævner hvert år 10 af de mest interessante arkæologiske fund fra hele landet. I 2022 kom Museum Midtjylland på listen med fundet af “Pepita-Preben”, som er et fund fra en nabograv, til den berømte Hammerum-pige, som ligger på Klosterlund museum.

 

21.03.2023

Kl. 19.00-21.00

Pris: Gratis

Klosterlund Museum

Kragelundvej 6A, 7442 Engesvang

Beklager, men denne begivenhed er overstået