Herningsholm Museum

Herningsholms hemmeligheder

Denne eftermiddag skal vi ind bag malerierne, under jordoverfladen og en tur op på loftet.

 

Malerisamlingen på Herningsholm afspejler hedens natur- og kulturhistorie, og den indeholder desuden nogle af de væsentligste malerier i landet med relation til Blichers forfatterskab. Hvis man kikker bag om billederne, rummer de måske også ”hemmeligheder”. Det kan være historier i relation til kunstneren, titlen eller motivet. Vi præsenteres for nogle af historierne.

 

På en tur rundt på fæstningsanlægget skal vi høre om, hvad der gemmer sig under jorden. Der er anlægsspor, som vi har styr ud fra de arkæologiske undersøgelser, de er bare ikke synlige i dag. Men der er også flere ting, som arkæologerne er stødt på, og som stadig rummer hemmeligheder.

 

Vi kommer op på Herningsholms loft, hvor der normalt ikke er adgang. Her er der mulighed for at se tagkonstruktionen og klokkespillet. Endvidere skal vi have historien om hovedbygningens såkaldte ”hemmeligheder”.

 

Fortællere/guider er Finn Nielsen, Hans Rostholm og Henning Pedersen. Der er pause undervejs, hvor Herningsholm-lauget sørger for kaffe og kage. Vi skal også høre lidt om, hvad lauget laver.

 

Husk tilmelding via denne side. Der er begrænset deltagerantal, og tilmelding sker efter ”først-til-mølle”-princippet.

 

Arrangementet sker i samarbejde mellem Museum Midtjylland, Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning & Historisk Forening for Herning Kommune.

08.10.2023

Kl. 14.00

Pris: 90,- og 50,- for medlemmer af Historisk forening og Herning Museumsforening (kaffe og kage er inkluderet i prisen)

Herningsholm Museum

Herregårdsparken 1, 7400 Herning

Beklager, men denne begivenhed er overstået