27.01.2023

På Museum Midtjylland har besøgstallet i 2022 slået rekord. Der har været lige over 30.000 besøgende i alt på museerne, til åbne udgravninger, byvandringer og på undervisningsforløb. Museet skal 35 år tilbage for at finde et større besøgstal. Museum Midtjylland har nemlig kun én gang tidligere haft over 30.000 gæster, og det var i 1987.

Det flotte besøgstal er effekten af en række af museets nye tiltag, og det lover godt for fremtiden. Men besøgstallet bekræfter også en generel tendens på landsplan, hvor mange museer melder om, at man nu har overvundet de hårde år under Corona, hvor museerne holdt lukket i lange perioder og besøgstallet som følge deraf raslede ned. Op til corona-nedlukningen havde Museum Midtjylland da også over en årrække frem til 2019 et støt stigende besøgstal, og museet ser nu ud til at være tilbage på sporet.