Foredrag om de fem halder på Museum Midtjylland

De 5 halder

Arkæolog Jesper Hjermind, som var ansat i 32 år på Viborg Museum, indtil han gik på pension i februar 2023, holder foredrag om Hald.

 

Få steder i Danmark kan du opleve noget lignende – tre voldsteder og to herregårdspladser i slentreafstand og så ovenikøbet i et utroligt spændende og smukt naturområde ved Hald Sø, ca. 10 km syd for Viborg. 

 

I foredraget fortæller Jesper Hjermind sidste nyt om borge og herresæder, riddere og herremænd, bønder og borgknægte, med utallige billeder. Der indflettes også fortællinger om de planer, der gennem udgravning, forskning, restaurering og kultur- og naturgenopretning har løftet dette helt unikke stykke lokal- og Danmarkshistorie til et skattet og meget velbesøgt udflugtsmål. 

 

Foredraget arrangeres af Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning i samarbejde med Museum Midtjylland og Historisk Forening for Herning Kommune. 

 

Der bliver serveret kaffe og kage til arrangementet.

     

Foredraget følges op med en busudflugt søndag den 18. juni til blandt andet de 5 Halder, hvor Jesper Hjermind er guide.      

25.04.2023

Kl. 19.00-21.00

Pris: 90,- og 50,- for medlemmer af Historisk Forening og Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning

Frilandsmuseet Herning

Historiens Hus, Museumsgade 32, 7400 Herning

Beklager, men denne begivenhed er overstået