Hedegård – Ny stor bevilling til forskningsprojekt

24.10.2023

Museum Midtjylland har netop modtaget en generøs bevilling på 3.3 millioner fra Augustinus Fonden til et stort anlagt arkæologisk forskningsprojekt: ’Under pres’.

Museum Midtjyllands arkæologer har i mange år arbejdet sammen med kollegaer fra Museum Horsens og Moesgaard Museum om at realisere netop dette forskningsprojekt.

Med denne bevilling fra Augustinus Fonden bliver der i sommeren 2024 omsider sat gang i en udgravning ved Hedegård, som ligger lige på kanten af Skjern Ådal, syd for Ejstrupholm.

Nyere undersøgelser har kastet lys over, at der, udover en stor landsby fra lige omkring kr.f., også ligger en befæstning – muligvis en borg – i området. I slutningen af 80’erne blev der i området udgravet en gravplads, som viste sig at være en af Nordens mest spektakulære gravpladser fra jernalderen. Sammen med udenlandske specialister, studerende og forskere fra Københavns- og Aarhus universiteter og arkæologisk- og naturvidenskabelig afdeling på Moesgaard Museum skal Museum Midtjyllands arkæologer nu udgrave Hedegård på ny.

Hent pressemeddelelse
Rekordmange besøgende på Museum Midtjylland i 2022

27.01.2023

På Museum Midtjylland har besøgstallet i 2022 slået rekord. Der har været lige over 30.000 besøgende i alt på museerne, til åbne udgravninger, byvandringer og på undervisningsforløb. Museet skal 35 år tilbage for at finde et større besøgstal. Museum Midtjylland har nemlig kun én gang tidligere haft over 30.000 gæster, og det var i 1987.

Det flotte besøgstal er effekten af en række af museets nye tiltag, og det lover godt for fremtiden. Men besøgstallet bekræfter også en generel tendens på landsplan, hvor mange museer melder om, at man nu har overvundet de hårde år under Corona, hvor museerne holdt lukket i lange perioder og besøgstallet som følge deraf raslede ned. Op til corona-nedlukningen havde Museum Midtjylland da også over en årrække frem til 2019 et støt stigende besøgstal, og museet ser nu ud til at være tilbage på sporet.

Hent pressemeddelelse
Fælles front for historien i Herning

06.01.2023

Historisk Forening for Herning Kommune, Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning og Museum Midtjylland har indledt et nyt samarbejde for at få historien ud til endnu flere Herning borgere.

Historie spiller en stor rolle i vores samfund og er med til at skabe identitet og fællesskab. Med samarbejdet vil de tre aktører styrke og fremme arbejdet og interessen for historiske og kulturhistoriske emner.

Hent pressemeddelelse
Pepita-Preben i Årets top ti

25.12.2022

Slots- og Kulturstyrelsen udnævner hvert år 10 af de mest interessante arkæologiske fund fra hele landet. Ud fra fund som er indberettet fra alle landets museer, udarbejdes årets top ti liste med de mest opsigtsvækkende fund eller resultater fra det forgange år.

I 2022 er Museum Midtjyllands fund af pepitaternet uld fra jernalderen kommet med på listen. Det er fundet, som også går under navnet Pepita-Preben, og som er en nabograv til den berømte Hammerum-pige.

Hent pressemeddelelse
Ny permanent lydinstallation på Frilandsmuseet Herning

10.05.2022

Frilandsmuseet Herning kan med stolthed præsentere en ny og omfattende lydinstallation – et såkaldt soundscape – i det gamle stuehus, som udgør en af grundstenene på det gamle frilandsmuseum fra starten af 1900-tallet.

Lydinstallationen har rod i forskningsprojektet Soundscapes i autentiske bygninger, som er støttet af Velux Fonden. Her er der blevet stillet skarpt på lyd som immateriel kulturarv, og rammen er autentiske bygninger, hvor museumsgæsten kan opleve fortidige menneskers materielle kulturarv, mere eller mindre præcis som det var.

I projektet har Museum Midtjylland, Skanderborg Museum og Struer Museum i samarbejde med Aarhus Universitet kortlagt autentiske bygningers historiske soundscapes på baggrund af en lang række skriftlige kilder. Disse soundscapes er efterfølgende designet og implementeret i de autentiske bygninger på hvert museum på en måde, hvor de understøtter museumsgæstens oplevelse af autenticitet.

Soundscapet er på Frilandsmuseet Herning installeret i det gamle stuehus. Her kan museets gæster nu opleve en komplet og autentisk lydoplevelse af en hedebondefamilies hverdag i den sidste halvdel af 1800-tallet.

Fremadrettet vil lydinstallationen kunne opleves hver torsdag kl. 9.00 til 12.00 samt i forbindelse med arrangementer på Frilandsmuseet Herning.

Hent pressemeddelelse
Nyt samarbejde om events på Herningsholm Museum

03.02.2022

I samarbejde med Trine Jepsen A/S byder Museum Midtjylland nu indenfor til særudstillinger og events bl.a. i forbindelse med påske og jul på Herningsholm Museum. Første begivenhed bliver i påsken 2022, hvor den smukke bygning i centrum af Herning, slår dørene op til Påske på Herningsholm Museum. Gæsterne kan glæde sig til en spirende og smuk påskeevent for hele familien. Og dette er er blot første skridt.

Trine Jepsen, der er bosat i Herning, har de seneste 9 år beskæftiget sig med nogle af landets helt særlige rammer bl.a. i sit virke som Direktør for Fonden Nørre Vosborg, og senest som Direktør for Schackenborg Fonden. Hun står bag Trine Jepsen A/S, der arbejder målrettet med at tilgængeliggøre og udvikle landets historiske bygninger

Næste arrangement bliver julen 2022.

Hent pressemeddelelse
Ny direktør på Museum Midtjylland

Vi er på Museum Midtjylland glade for at kunne præsentere vores nye direktør: Kristine Holm-Jensen.

Kristine er et velkendt ansigt på museet, hvor hun har været de sidste 14 år. De seneste år har hun været souschef og leder af museets Afdeling for Nyere Tid.

Ansættelsesudvalget, som bestod af repræsentanter fra museets Styrelse, repræsentanter for Herning og Ikast-Brande Kommuner og rekrutteringsfirmaet Genitor, har siden foråret, hvor museets tidligere direktør Laura Liv Weikop forlod stillingen, været i gang med en spændende proces. En proces hen imod – ikke blot at finde en ny direktør – men også at formulere visionerne for museets videre arbejde de næste år frem. Det har været et stærkt ansøgerfelt med mange meget kvalificerede kandidater.

 

” Vi havde 26 ansøgere til stillingen, og jeg tør godt sige, at det var et ekstremt stærkt felt. Jeg er både glad og ret stolt over, at Museum Midtjylland efterhånden har gjort sig så godt bemærket, at vi har kunnet tiltrække så kompetente ansøgere, som det her har været tilfældet.

Ud fra dette stærke felt har et enigt ansættelsesudvalg peget på Kristine som den helt rigtige til jobbet. Kristine har de kompetencer, der skal til, for at føre museet videre i arbejdet på at indtage en mere aktiv rolle i lokalsamfundet ved at lade kulturhistorien komme tættere på og gøre den mere relevant for endnu flere.

CITAT: MARIANNE BJØRN, FORMAND FOR STYRELSEN FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

 

Udover at være et velkendt ansigt på museet, er Kristine Holm-Jensen også et kendt ansigt i den midtjyske offentlighed. Hun har sat Museum Midtjylland på landkortet i kraft af sin mangeårige forskning og formidling i tekstil- og beklædningsindustriens historie. Senest var hun i 2018 en af hovedkræfterne bag etableringen af den permanente udstilling ’Made in Midtjylland’, som er et af museets store satsninger. Samme år udgav hun bogen ULD, som netop dykker ned i den midtjyske tekstilhistorie fra 50’erne og frem. Mange kender også Kristine fra utallige foredrag i og uden for Midtjylland, samt fra optrædener på TV og i radio.

 

AMBITIONERNE FOR MUSEET

Kristine kommer til at stå i spidsen for et ambitiøst museum, som ønsker at spille en mere aktiv rolle i lokalsamfundet og være med til at sætte kulturhistorien på den kulturelle dagsorden.

Museum Midtjylland har gennem de seneste år netop slået sit navn fast som et museum, der er i konstant udvikling og udmærker sig ved at formidle lokalhistorie med et blik for både lokale og nationale perspektiver. Kristine Holm-Jensens rolle bliver at føre museet videre i denne retning.

 

”Med mig ved roret går Museum Midtjylland en fremtid i møde, hvor vi prøver kræfter med, hvad det vil sige at være et lokalhistorisk museum. Vi skal ud og blande os i den kulturelle debat både lokalt og nationalt og indgå i netværk og projekter med potentiale for tværfagligt samarbejde. For mig handler det om, at kulturhistorien bliver en vigtig stemme i den offentlige debat, og at vi tør gå ind i diskussioner, som er uvante for et museum. På den måde vil vi søge grænserne for, hvilken rolle et museum skal spille i samfundet. Jeg glæder mig helt vildt til at udvikle museet i den retning i samarbejde med museets medarbejdere, frivillige og Styrelse, ”

CITAT: KRISTINE HOLM-JENSEN, NY DIREKTØR FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

Hent pressemeddelelse
Ansigt til ansigt
Ny permanent udstilling på Klosterlund Museum

Museum Midtjylland præsenterer en spritny og anderledes udstilling om oldtiden i Midtjylland. Udstillingen kobler nogle af museets mest uvurderlige arkæologiske skatte med relaterbare, personlige historier om oldtidens midtjyder, mens nutidige midtjyder sætter ansigt på fortællingerne.Vi glæder os til at åbne dørene d. 25. juni.

Læs mere om udstillingen her.

Hent pressemeddelelse
Laura Liv Weikop stopper som museumsdirektør
for Museum Midtjylland

Museumsdirektør for Museum Midtjylland, Laura Liv Weikop, stopper ved udgangen af april, og tiltræder pr. 1. maj en nyoprettet stilling som Museumschef ved Kongernes Samling, organisationen bag museerne på Koldinghus, Amalienborg og Rosenborg.

Alle på Museum Midtjylland er selvfølgelig kede af at skulle sige farvel til Laura, men kigger tilbage på fire gode år med fart på og rivende udvikling samt et rigtig godt samarbejde.

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er med meget stor beklagelse, at jeg som formand for Museum Midtjyllands styrelse har modtaget Lauras opsigelse. Samtidig vil jeg også være den første til at ønske hende et stort tillykke med det nye job – et job som hun naturligvis ikke kan sige nej til. Ja, det må vel nærmest siges at være et drømmejob indenfor museumsverdenen. Jeg kan da midt i dette derfor også glæde mig over og også være lidt stolt over, at Laura med sit helt fantastiske arbejde for Museum Midtjylland har gjort sig så godt bemærket, at hendes næste spring nu er til et job af denne kaliber som museumschef for Kongernes Samling – det er så flot.”

  • Marianne Bjørn, Formand for Styrelsen for Museum Midtjylland

Laura Liv Weikop har siden sin tiltrædelse som direktør for Museum Midtjylland i januar 2017 været med til udvikle museet markant. Gennem de sidste fire år er museet blevet revitaliseret og professionaliseret – herunder med særligt fokus på udvikling og implementering af bredtfavnende formidlingstiltag, udstillinger og publikumstilbud, som på få år har sikret en besøgsfremgang på 60 %.

Hent pressemeddelelse
Ny udstilling på Klosterlund Museum

NY UDSTILLING OM STENALDERJÆGERNE VED BØLLING SØ

 

Museum Midtjyllands arkæologiske udgravninger har siden 1930’erne afdækket sporene fra nogle af Danmarks første beboere, som levede og interagerede med naturen i området for 12-9.000 år siden. En ny udstilling på Klosterlund Museum bringer nu historien om livet blandt de allerførste stenalderjægere frem i lyset!

 

HOT SPOT I JÆGERSTENALDEREN

De arkæologiske spor har vist, at Bølling Sø var et hot spot i jægerstenalderen! Allerede efter istidens afslutning for 11.500 år siden dukkede de første rensdyrjægere op ved søen. I årtusinderne derefter blev området flittigt brugt af jæger-samlere, der levede i små grupper på evig vandring og udnyttede landskabets muligheder fuldt ud. Nogle steder besøgte de kun ganske kortvarigt, men de bedste steder vendte de tilbage til igen og igen.

Historien om stenalderjægerne ved Bølling Sø er historien om vores tidligste ophav. Det er også fortællingen om tråde, der forbinder nutiden med den fjerneste fortid på en helt konkret måde gennem et ganske særligt landskab. Udstillingen på Klosterlund formidler, hvordan livet udfoldede sig blandt de tidligste beboere i på netop dette sted. Samtidig det udstillingens formål, at gøre fortællingerne fra fortiden, levende og relevante for de mennesker, som besøger stedet og landskabet i dag.

Hent pressemeddelelse
Museet som muse

Elektronisk musik og romantik på Herningsholm Museum

 

Hvad sker der, når en ung komponist får eksklusiv adgang til et ellers lukket museum i flere dage ad gangen? Når han får en unik mulighed for at opholde sig helt alene mellem alle Blichers originale genstande i en gammel, autentisk herregård, der var med til at lægge grunden til den midtjyske tekstilindustri, som vi kender den i dag?

 

I et helt nyt samarbejde mellem musikeren Andreas Stent Lundby, Museum Midtjylland, Fermaten og Swinging Europe er der fokus på at tænke ud af boksen. Samarbejdet er opstået som en tværinstitutionel satsning, hvor kunst, kultur og inspiration smelter sammen – og museet bliver en muse for den musiske proces.

Hent pressemeddelelse
Stor fremgang i besøgstallet
ENDNU ET FANTASTISK ÅR FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

26% flere gæster ind ad museets døre

 

Igen i 2019 kan Museum Midtjylland fejre massiv fremgang i besøgstallet. I alt har 26% flere besøgende indløst billet til ét af museets fem besøgssteder. Det er en fremgang på næsten 6.000 gæster på blot ét år. Samlet set når Museum Midtjylland derfor op på lige under 30.000 gæster – helt præcist 29.570. Af dem har 28.951 indløst billet, mens de resterende 619 har deltaget i museets åbne udgravninger, byvandringer, cykel- eller busture.

 

“Vi kan være rigtig stolte af den flotte fremgang, vi har præsteret for tredje år i streg. Det er både et udtryk for, at der er en generelt større nysgerrighed i befolkningen på, hvad det er, især vi kulturhistoriske museer kan. Men selvfølgelig allermest, at vi igen har formået at rykke museet og vores formidling ved at udvikle og tilbyde opfindsomme, originale og aktuelle tiltag og aktiviteter – bygget på solid faglighed. Kulturhistorie er ikke støvet og kedeligt – det er noget for alle.”

Laura Liv Weikop, Museumsdirektør

 

I alt har museet formået at få mere end 11.000 flere gæster ind ad dørene henover de sidste tre år. En fremgang som skyldes en skarp, professionaliseret kommunikation og en benhård satsning på levende formidling, børne- og familieaktiviteter, nye foredragsrækker og byvandringer, og nytænkende udstillinger til store og små.

Hent pressemeddelelse