Generalforsamling for Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning

Der afholdes generalforsamling i Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning onsdag d. 29. marts.

 

Der serveres kaffe fra kl. 16. Kl. 16.30 orienterer museumsdirektør Kristine Holm-Jensen om Museum Midtjyllands strategiplan 2023-25.

 

Sted: Foredragssalen i Historiens Hus, Museumsgade 32, 7400 Herning. 

 

Selve generalforsamlingen starter kl. 17.15 og forventes at vare til ca. kl. 18.00. 

 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Indkomne forslag fra medlemmer.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen enten e-mail til mfherning@museummidtjylland.dk eller brev til Museum Midtjylland, att.: Museumsforeningen, Vestergade 20, 7400 Herning.  

4. Godkendelse af revideret regnskab.

5. Fremlæggelse af budget for 2023 og 2024.

6. Fastsættelse af kontingent for 2024.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

8. Valg af 1 suppleant for 1 år.

9. Valg af 2 foreningsrevisorer for 1 år.

10. Eventuelt.

 

Se mere om foreningens arbejde her.

29.03.2023

Kl. 16.00-18.00

Pris: Gratis

Generalforsamling for Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning

Historiens Hus, Museumsgade 32, 7400 Herning

Beklager, men denne begivenhed er overstået