Generalforsamling for Museumsforeningen for Museum Midtjylland & foredrag om Stationsbyer

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning

onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00

Sted: Foredragssalen i Historiens Hus, Museumsgade 32, 7400 Herning.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Indkomne forslag fra medlemmer. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen, enten e-mail til mfherning@museummidtjylland.dk eller brev til Museum Midtjylland, att.: Museumsforeningen, Vestergade 20, 7400 Herning.
  1. Godkendelse af revideret regnskab.
  2. Fremlæggelse af budget for 2024 og 2025.
  3. Fastsættelse af kontingent for 2025.
  4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Efter tur afgår Henning Pedersen og Lars Hjorth. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vælger et ekstra medlem. De 3 frivillig-laug har desuden mulighed for hver at udpege 1 bestyrelsesmedlem.
  1. Valg af 1 suppleant for 1 år. På valg er Jørn Jensen.
  1. Valg af 2 foreningsrevisorer for 1 år. På valg er Jens Maul og Finn Nielsen.
  1. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen er Museumsforeningen vært ved kaffe og kage inden foredraget. Alle er velkomne – både medlemmer og ikke-medlemmer.

 

Foredrag

Onsdag den 20. marts kl. 20.00: Stationsbyer

Foredrag ved Christian Ringskou, museumsinspektør ved Ringkøbing Fjord Museer.

 

I foredraget introduceres stationsbyerne generelt, men med et regionalt blik på stationsbyernes historie og betydning i det tyndtbefolkede Vestjylland i perioden 1870-1930.

 

Christian vil fortælle om en tid, hvor Vestjyllands bønder efterspurgte handel og service i ny skala. Nye jernbanelinjer skar sig på kryds og tværs gennem landskabet, og nye byer skød op. Undervejs er der fokus på forskelle på stationsbyerne i Vestjylland og resten af Danmark og på de nye byers særlige karakter som hverken rigtigt land eller by.

 

Deltagerpris: Foredraget er gratis for medlemmer af Museumsforeningen.

Deltagerpris for medlemmer af Historisk Forening for Herning Kommune: 50 kr.

Pris for ikke-medlemmer: 90 kr.

Tilmelding: Her på siden.

Betaling: Der betales ved indgangen, kontant eller MobilePay 16597.

20.03.2024

Kl. 19.00-21.00

Pris: Alle er velkomne, pris for foredraget: Gratis for medlemmer/50 kr. for medlemmer af Historisk Forening/90 kr. for ikke-medlemmer

Generalforsamling for Museumsforeningen for Museum Midtjylland & foredrag om Stationsbyer

Historiens Hus, Museumsgade 32, 7400 Herning

Beklager, men denne begivenhed er overstået