Fortidsmindedag 2019. En arkæologisk byvandring i Nørre Snede

Fortidsmindedag – Arkæologisk byvandring i Nørre Snede

I forbindelse med Fortidsmindedag 2019 inviterer Museum Midtjylland til en spændende byvandring gennem Nørre Snede. En stor del af Nørre Snede by er udpeget som kulturarvsareal af national betydning, hvilket vil sige, at der er tale om et område, hvor der er meget stor sandsynlighed for at støde på skjulte fortidsminder. Byen er brændpunkt for mange fund igennem forskellige perioder af forhistorien, og særlig kendt er byen for sin massive jernalderbebyggelse.

 

Når man ser på kortet over kendte fortidsminder, er der da heller ikke mange områder i byen, hvor man ikke er stødt på fund af en eller anden art. Det hænger selvfølgelig sammen med byens beliggenhed på den jyske højderyg, som har udgjort en vigtig færdselsåre gennem det meste af oldtiden. Dette afspejles f.eks. af de mange, store gravhøje der findes på ruten langs Hærvejen, som havde sit forløb ind gennem Nørre Snede by, og ellers stort set følger det, vi i dag kender som Hovedvej A13.

 

På byvandringen ser vi på nogle af de fortidsminder, som i dag endnu er synlige i byen, f.eks. de mange store gravhøje, såvel som de fundlokaliteter, der nu ligger skjult under parcelhuskvarterer.

 

Vi lægger ud på torvet/pladsen foran Nørre Snede Kirke.

 

Fortidsmindedag er et årligt tilbagevendende landsdækkende arrangement, hvor Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med landets arkæologiske museer sætter fokus på de mange spændende og seværdige fredede fortidsminder vi har over hele landet. Du kan læse mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

28.04.2019

Kl. 14.00-15.30

Pris: Gratis

Fortidsmindedag – Arkæologisk byvandring i Nørre Snede

Torvet/pladsen foran Nørre Snede Kirke, 8766 Nørre Snede

Beklager, men denne begivenhed er overstået